Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

xin cho truyện full hay

BạchKị
Luyện Khí Tầng Mười (306%)

Truyện tu tiên hoặc hệ thống với sắc hiệp. Xin các đạo hữu giúp đỡ

tạo bởi
16 Tháng sáu
mới trả lời
16 Tháng sáu
2
trả lời
73
xem
1
thành viên
mrqueoga
mrqueoga
VIP 3
Nguyên Anh Sơ Kỳ (60%)

Truyện như vậy có cả vạn, quan trong dh thích dạng motip nào, hài, vô địch lưu, thanh niên nghiêm túc, thánh mẫu, phản phái hay ma đầu?

mrqueoga
mrqueoga
VIP 3
Nguyên Anh Sơ Kỳ (60%)

Đề cử cho dh

Tối Cường Hệ Thống Vô Địch Thật Tịch Mịch Vũ Trụ Đại Phản Phái Thần Cấp Đại Ma Đầu Điểm chung main hài, bựa, phản phái+hệ thống.

Bạn đang đọc bài xin cho truyện full hay tạo bởi BạchKị trong Bàn Luận Truyện.