Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Vị vua trên chiến trường

huy998877
Luyện Khí Tầng Chín (67%)

Tại sao truyện này lại drop vậy mn?

tạo bởi
30 Tháng bảy
23
xem