Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Translation

Translation
Phàm Nhân (57%)

Có ai dịch thoát nghĩa câu này được không ạ

Convert: "rõ ràng biết mình mặt đen, còn cầm mỗi cái tháng vài cái tiền tiêu vặt liều mạng khắc kim Phi Châu tù trưởng, nói chính là hắn."

Raw: "明知道自己脸黑,还拿着每个月的那几个零花钱拼命氪金的非洲酋长,说的就是他了"

tạo bởi
28 Tháng bảy
mới trả lời
07 Tháng 8.
7
trả lời
145
xem
3
thành viên
NyeoYeon
NyeoYeon
Luyện Khí Tầng Sáu (55%)

Tạo một tài khoản mới chỉ để hỏi trans ... Rõ ràng biết mình rất đen đủi, còn cầm tiền tiêu vặt mỗi tháng lãng phí liều mạng nạp thẻ, vậy được nói đến chính là hắn rồi.

GCD3
GCD3
VIP 1
Luyện Khí Tầng Chín (36%)

Học hành thiệt đáng sợ

Translation
Translation
Phàm Nhân (57%)

圆满自如的《莽牛劲》.

Ai giúp dịch khúc này với

Translation
Translation
Phàm Nhân (57%)

我有句妈卖批不知当讲不当讲 Có ai hiểu nghĩa câu này là gì không ạ?

NyeoYeon
NyeoYeon
Luyện Khí Tầng Sáu (55%)

Hít linh khí a, tôi không biết khi nào nên nói câu này

Đã sửa bởi NyeoYeon lúc 22:44 06/08/2020
Translation
Translation
Phàm Nhân (57%)

Tạm ổn. Cảm ơn bạn vì đã hợp tác

GCD3
GCD3
VIP 1
Luyện Khí Tầng Chín (36%)

Đh NyeoYeon được bầu chọn là người đẹp tốt nhất năm

Bạn đang đọc bài Translation tạo bởi Translation trong Dịch Truyện.