Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tìm truyện sát thủ đô thị

thinhqaz
Luyện Khí Tầng Chín (25%)

Như trên ( còn đang làm sát thủ nhé chứ đừng theo kiểu ân cư cao nhân gì gì đấy)

tạo bởi
05 Tháng bảy
33
xem