Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Tìm truyện đồng nhân đam mỹ chủ thụ

Shylock_Malfoy
Luyện Khí Tầng Một (11%)

Cầu các đạo hữu tương trợ :>

tạo bởi
17 Tháng bảy
mới trả lời
17 Tháng bảy
1
trả lời
19
xem
1
thành viên
Vũ.Thiên
Vũ.Thiên
Trúc Cơ Hậu Kỳ (13%)
Dâm Ma TônG

nghe thấy chữ đam mỹ mà dị ứng. cầu cho nó diệt tuyệt thể loại này đi

Bạn đang đọc bài Tìm truyện đồng nhân đam mỹ chủ thụ tạo bởi Shylock_Malfoy trong Bàn Luận Truyện.