Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thảo luận về Công Pháp mạnh nhất trong Tinh, Khí, Thần

BachHoYP123456
Trúc Cơ Hậu Kỳ (62%)

Bần đạo đang định tìm hiểu về các loại công pháp bí thuật mạnh nhất trong từng hệ. Đạo hữu nào biết hoặc Bần đao nói sai thì có thể góp ý giúp bần đạo. Mỗi khi đạo hữu nói ra công pháp có thể nói luôn thế giới xuất xứ được không:

  • Luyện Tinh: Thần Tượng Trấn Ngục Kinh. Công pháp mạnh nhất trong hệ luyện Thể( thế giới thánh vương)
  • Luyện Khí: Tinh thần biến. Sáng tạo thế giới. Hồng Mông Chưởng Khống Giả(thế giới tinh thần biến)
  • Luyện Thần: Quá Khứ Vị Lai Kinh(thế giới Dương Thần)
  • Thần Thông: Nhất khí hóa tam thanh(hồng hoang), Ta hóa tự tại(thế giới hoàn mỹ)
  • Bí thuật: Cửu bí
  • Thể Chất: Hỗn độn thần thể, thân hóa hỗn độn(Truyện quên mất), Hư Vô thần thể, thân hóa hư vô(truyện Vũ Vương)
  • Huyết mạch: Chưa biết.

Đây chỉ là ý kiến chủ quan của bần đạo, đạo hữu nào nếu thấy thiếu hoặc sai chỗ nào có thể Thêm hoặc sửa lại cho đúng giúp bần đạo ( Nhớ ghi lại tên truyện -"thế giới xuất xứ")

tạo bởi
12 Tháng bảy
mới trả lời
13 Tháng bảy
2
trả lời
71
xem
2
thành viên
TiểuNhiTử
TiểuNhiTử
VIP 1
Nguyên Anh Sơ Kỳ (18%)

Công pháp và thể chất mạnh nhất là: Buff của tác giả!!!

LụcDương
LụcDương
VIP 1
Trúc Cơ Hậu Kỳ (54%)

Thể Thuật mạnh nhất là "Bát Môn Độn Giáp" (Eight Gates) chăng?

Bạn đang đọc bài Thảo luận về Công Pháp mạnh nhất trong Tinh, Khí, Thần tạo bởi BachHoYP123456 trong Bàn Luận Truyện.