Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Luyện công pháp

hung123aaa
VIP 2
Kết Đan Sơ Kỳ (17%)
ĐỒ THẦN CÁC

Đh xin bế quan luyện công pháp nhất thằg chưởng môn có gì cần pm đệ tử xuất quan , thần công pháp nên bế quan lâu

tạo bởi
18 Tháng 1.
mới trả lời
18 Tháng 1.
1
trả lời
50
xem
1
thành viên
YÊULONGCỔĐẾ
YÊULONGCỔĐẾ
VIP 2
Luyện Khí Tầng Mười (41%)
Chưởng Môn ĐỒ THẦN CÁC

Vậy đưa vật phẩm ta cầm cho

Bạn đang đọc bài Luyện công pháp tạo bởi hung123aaa trong Trảm Phong Đường.