Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Hồn Pháp Vô song

minhdatboong
Luyện Khí Tầng Hai (87%)

Link: https://truyenyy.com/truyen/tinh-bich-dai-luc/ Tại hạ đã xuất bản và sửa lại chương 15 nha các đạo hữu

tạo bởi
14 Tháng bảy
36
xem