Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Hỏi về dịch truyện

Nhất_tự_vi_sư
Luyện Khí Tầng Ba (38%)

Bộ tu chân nói chuyện phiếm quần trên yy có ai dịch không nhỉ

tạo bởi
30 Tháng bảy
mới trả lời
30 Tháng bảy
3
trả lời
53
xem
3
thành viên
vankhinh
vankhinh
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (73%)
Tông Chủ Vấn Tâm Vô Hối

Bộ này bản quyền rồi đh

Nhất_tự_vi_sư
Nhất_tự_vi_sư
Luyện Khí Tầng Ba (38%)

Tiếc quá nhỉ

NyeoYeon
NyeoYeon
Luyện Khí Tầng Bảy (85%)

cái tên quen quen...

Bạn đang đọc bài Hỏi về dịch truyện tạo bởi Nhất_tự_vi_sư trong Hỏi Đáp - Góp Ý.