Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Gt truyện hệ thống

FTFA
Kết Đan Sơ Kỳ (16%)

https://truyenyy.com/truyen/van-gioi-dai-lao-deu-la-do-de-cua-ta/ Ta sẽ để link đây và ko nói gì thêm Ta không nhận xét truyện nó hay hay không vì nó tùy vào gu của mỗi người

tạo bởi
10 Tháng bảy
mới trả lời
10 Tháng bảy
1
trả lời
65
xem
1
thành viên
BốiBốiLạc
BốiBốiLạc
Trúc Cơ Sơ Kỳ (46%)

Hay xuất sắc tuyệt vời vô địch thiên hạ.... Khụ mà chưa đọc chương nào

Bạn đang đọc bài Gt truyện hệ thống tạo bởi FTFA trong Bàn Luận Truyện.