Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Dịch thuật, giải nghĩa

nghialvmax
Luyện Khí Tầng Bốn (14%)
Thôn Trưởng Tân Thủ Thông

Cần các cao nhân giải nghĩa từ này: 个人终端 -> thiết bị đầu cuối, Personal terminal. Dịch thoát ý là gì?

tạo bởi
18 Tháng sáu
mới trả lời
18 Tháng sáu
3
trả lời
54
xem
3
thành viên
nguyenbaoduc123
nguyenbaoduc123
Luyện Khí Tầng Ba (79%)

Thiết bị đầu cuối là những thiết bị như: Máy điện thoại, máy tính, máy fax... Thiết bị đầu cuối có nhiệm vụ giải mã những tín hiệu và mã do tổng đài hoặc trung tâm chuyển mạch chuyển đến, Ta có thể hiểu thiết bị đầu cuối là một trong 3 thành phần quan trọng trong hệ thống viễn thông sau: Hệ thống tổng đài và hệ thống truyền dẫn.

nvm1997
nvm1997
VIP 3
Luyện Hư Trung Kỳ (68%)
Tông Chủ Giang Tả Minh

nó là 1 thuật ngữ mà

stt242
stt242
Luyện Khí Tầng Sáu (20%)

thuật ngữ không cần dịch

Bạn đang đọc bài Dịch thuật, giải nghĩa tạo bởi nghialvmax trong Dịch Truyện.