Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Vinhkia
VIP 2
Luyện Khí Tầng Bốn (51%)

Lăng thiên thần đế

tạo bởi
19 Tháng sáu
mới trả lời
19 Tháng sáu
1
trả lời
87
xem
1
thành viên
đã khóa
_Nghịch_Thiên_
_Nghịch_Thiên_
Thành Chủ _ Nghịch Thiên Thành
VIP 2
Hóa Thần Sơ Kỳ (42%)

PR truyện như đh thì pó tay với cạn lời

Bạn đang đọc bài Cực phẩm tạo bởi Vinhkia trong Yêu Cầu Truyện Mới.