Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Cầu truyện main trùng sinh->xk có giá thế khủng chỉ việc ăn chơi và tìm lão bà

Manhook
Luyện Khí Tầng Một (18%)

Cầu truyện aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

tạo bởi
22 Tháng sáu
mới trả lời
22 Tháng sáu
1
trả lời
82
xem
1
thành viên
Notify102204
Notify102204
Luyện Khí Tầng Ba (48%)

List của kksn

Danh sách vợ Lăng Phong “Chúa tể của những chiếc sừng” (nhưng là cắm sừng vào đầu thằng khác): * GIAI ĐOẠN 1: NHẤT THỐNG GIANG HỒ - Hoa sơn phái: Sư tỷ Tạ Lâm Lan, Hứa Phượng Phượng Sư muội Tô Đình, Tần Túc Sư tỷ Đàm Uyển Phượng (thiện hạ đệ tam mỹ nhân đời thứ 3) Ăn luôn 3 đời, con, mẹ, bà ngoại: Sư tỷ Lục Phỉ Nhi Sư nương Bạch Quân Nghi (Hoa Sơn đệ nhất mỹ nữ, thiện hạ đệ nhất mỹ nhân đời thứ 2) Sư thúc Trữ Vô Song (thiện hạ đệ nhất mỹ nhân đời thứ 1) Kế mẫu Thẩm Nhạn Băng ( Hoa sơn đệ nhị mỹ nữ, thiện hạ đệ nhị mỹ nhân đời thứ 2) Sư muội Trình Tiểu Diệp - Mộ Dung thế gia tứ đại danh gia: Mộ Dung Thanh Thanh Trầm Ngọc Quân - Tây môn thế gia tứ đại danh gia: 2 mẹ con phu nhân chưởng môn Liễu Thi Vân, Tây Môn Đình Đình (thiên hạ thập nhị mỹ nhân) - Công Tôn thế gia tứ đại danh gia: Công Tôn Ngọc Chân - Nam Cung thế gia Tứ Đại danh gia: Đại phu nhân "Lạc thần tiên tử" Từ Diễm Quân Nhị phu nhân Tần Thục Phân (thiên hạ đệ lục mỹ nhân đời thứ 2) Nam Cung Vân (thiên hạ đệ tam mỹ nhân, con Tần Thục Phân) Tam phu nhân Hà Bích Tú Nam Cung Tình (con Hà Bích Tú) Từ Tử San Tống Ngọc Chi - Thái Sơn Phái: Chưởng môn chi nữ Thương Quan Y Y - Nga Mi phái: Chưởng môn Văn Thanh sư thái Ăn 2 mẹ con : La Ngọc Thanh (một trong giang hồ tứ đại mỹ nhân đời đầu), Liễu Thi Vân Nga Mi tứ phượng: Diệu Thiện, Diệu Trinh, Diệu tình, Đường Vũ Vi - Phái Thanh Thành: Chưởng môn nữ nhi Lí Tiền Kiều - Điểm Thương phái Ngọc Nữ: Ăn 2 mẹ con: Hà Tĩnh Văn, Hà Ngọc Khiết Hà Tĩnh Phi ( em Hà Tĩnh Văn) - Thiên Sơn phái: Thẩm Tiểu Thanh Chưởng môn chi nữ Hứa Phượng Phượng (mẹ Chu Tú Kỳ) - Thái Hồ Tào Bang: Chu Tú Kỳ - Tây Vực đệ nhất phái Bạch Ðà Sơn Trang: ăn 2 mẹ con chưởng môn Ân Bích Hà, con gái: cữu vĩ hồ Thanh Lăng - Ma giáo thánh nữ: Đời thứ 17: Ngọc Linh Lung Đời thứ 18: Tuyết Phượng Hoàng (con Ngọc Linh Lung) Giang Nhã Phượng - Hành Sơn phái: chưởng môn: Trầm Ngọc Quân ( thiện hạ đệ thất mỹ nhân đời thứ 2) - Tứ Xuyên Đường Môn: Đường Tư Tư. (thiên hạ đệ ngũ mỹ nhân đời thứ 3) - Ngũ tiên giáo: Giáo chủ đại tỷ Quý Nhược Lan Nhị muội Bạch Lộ Tam muội Trầm Nghi Quân Tứ muội Đổ Chi Lan Ngũ muội Hà Nguyệt Mai Thiên hạ đệ nhất danh kỹ: Kỷ Nhược Yên. (thiên hạ đệ lục mỹ nhân đời thứ 3) 8 hộ pháp xữ nữ Thanh Tú Châu, Thanh Tú Ngọc, Tố Phân, Tử Phượng, Thanh Tú Hoàn, Thanh Tú Quỳnh, Đan Phượng - Mai Hoa sơn trang: Quý Thiếu Phân (Dương Châu đệ nhất mỹ nữ) Lương Tiểu Vũ - Hàng Châu tam mỹ: Hà Nhã Dung Hoàng Tinh Tinh Giang Mẫn - Minh triều đại công chúa: Chiêu Dương Công chúa (thiện hạ đệ thập mỹ nhân) - Thánh Anh giáo tứ đại hộ pháp - Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân : Tĩnh Du tiên tử - Tiểu thiếp: Tử Lăng, Bạch Lăng, Tuyết Kỳ, Tô Kỳ, Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai, Linh Nhi

  • GIAI ĐOẠN 2 : NHẤT THỐNG THIÊN HẠ, XÂM CHIẾM THẾ GIỚI
  • Hoàng cung: (cắm vào đầu tiên đế, hoàng đế vài ngàn cái sừng) Hoàng Thái Hậu Lương Tương Quân Hoàng Thái Hậu Chu Thiện Tường Chiêu Dương công chúa (con Chu Thiện Tường, thiên hạ đệ thập mỹ nhân) Hoàng phi tiên đế Tuệ Trân Lãnh cung phi tử Lý Hân Hân Hoàng phi tiên đế Tuyên Huyên (hoàng cung đệ nhất quý phi) Hoàng Phi tiên đế Thi Nhã (em gái Tuyên Huyên) Hoàng Phi tiên đế Ngữ Yên Văn Xương công chúa (con Tuệ Trân) Hoàng hậu Lý Tương Tuyết Thục phi Ninh Thục Trinh Xuân phi Đường Ngọc Xuân Vi Tuệ Vương Phi An Nam Thái Tử Phi (thái tử đã về chầu ông bà) Tỳ nữ Nguyên Dao, Nguyên San, Nguyên Phỉ
  • Công chúa Đế quốc La Mã: Yêu Y Na
  • An Nam quốc: Hồ Ngọc Kiều -Trầm Gia: 3 đời: Trầm thục di (ngoại) Trầm Tuệ (mẫu thân) Trầm Ngọc Cầm (con) Trầm Ngọc Kỳ (con) Trương Phượng Thiền Đinh Phượng Quyên (con Phượng Thiền)
  • Nhật Bản mỹ nữ Trầm Khiết Nhu Ninja mỹ nữ Tôn Phượng Doanh Tôn Phượng Kiều 😊 Hồ Thu Linh
Bạn đang đọc bài Cầu truyện main trùng sinh->xk có giá thế khủng chỉ việc ăn chơi và tìm lão bà tạo bởi Manhook trong Bàn Luận Truyện.