Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Cấp độ yêu thú Phàm nhân tu tiên?

caothang
Phàm Nhân (25%)

Mọi người ai còn nhớ cho hỏi cấp độ yêu thú trong Phàm nhân tu tiên như thế nào vậy, tương ứng sức mạnh của cấp yêu thú đó sẽ tương đương với cấp độ nào bên tu tiên của phàm nhân vậy?

tạo bởi
28 Tháng tư
38
xem