Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Cách Tu Luyện

LêMichelle
Trúc Cơ Hậu Kỳ (102%)

Đột phá trúc cơ sao ko còn exp nhỉ....

tạo bởi
26 Tháng bảy
mới trả lời
26 Tháng bảy
2
trả lời
32
xem
2
thành viên
NyeoYeon
NyeoYeon
Luyện Khí Tầng Bảy (60%)

lên cảnh giới mới thì phải làm lại từ đầu là đúng rồi... Ủa mà đh trúc cơ hậu kỳ mà

vanquyton
vanquyton
Hmm...sao không ai biết ta là nữ tu^^
VIP 1
Kết Đan Trung Kỳ (5%)

Cắn thuốc tiếp rồi độ tiếp chứ có gì đâu

Bạn đang đọc bài Cách Tu Luyện tạo bởi LêMichelle trong Hỏi Đáp - Góp Ý.