Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Các cao nhân xin hãy chỉ giáo

katana1332003
Luyện Khí Tầng Mười (107%)

Tiểu đệ có 1 môn công pháp nhưng chưa biết đặt tên như nào cho bá Công pháp như sau Ngươi tu luyện nó ko cần phải có đan điền hay kinh mạch (có cũng không sao) tu luyện cũng không đạt được những tu vi dì hết Nó giúp người tu luyện có khả năng điều khiển linh khí và mọi nguồn năng lương xung quanh Không có tu vi vẫn đánh đươc cương giả cấp thần Tu luyện băng lĩnh ngộ công pháp Lĩnh ngộ càng sâu chiến lực càng mạnh hơn có 9 cấp lĩnh ngộ mong cac đạo huynh giúp đệ

tạo bởi
05 Tháng 2.
mới trả lời
06 Tháng 2.
9
trả lời
93
xem
7
thành viên
nvm1997
nvm1997
Thương Mèo
VIP 3
Luyện Hư Hậu Kỳ (2%)
Tông Chủ Giang Tả Minh

xoay chuyển càn khôn

QuỷCa
QuỷCa
Trúc Cơ Sơ Kỳ (25%)
Cửu Châu Nhất Hào Quần

Duyệt đạo thiên thư

Phong_Thần_Nghịch_Thiên
Phong_Thần_Nghịch_Thiên
VIP 2
Trúc Cơ Sơ Kỳ (80%)

Càn khôn đại na di

Phong_Thần_Nghịch_Thiên
Phong_Thần_Nghịch_Thiên
VIP 2
Trúc Cơ Sơ Kỳ (80%)

Di hoa tiếp mộc

NHÃUYÊN_2016
NHÃUYÊN_2016
VIP 1
Luyện Khí Tầng Sáu (58%)

Hóa thiên diệt

NHÃUYÊN_2016
NHÃUYÊN_2016
VIP 1
Luyện Khí Tầng Sáu (58%)

Luyện hóa thần công

MèoKuro
MèoKuro
Luyện Khí Tầng Bảy (33%)

Nhất Khí Kình

BạchVôTình
BạchVôTình
VIP 2
Kết Đan Trung Kỳ (96%)
Quốc Chủ Thiên Tà Đế Quốc

Thôn Thiên Diệt Thần Công

Nguyenhoangv4600
Nguyenhoangv4600
Luyện Khí Tầng Bảy (62%)

Công pháp nghịch thiên kiểu này không có đan điền, kinh mạch mà chỉ cần lĩnh ngộ nó vẫn mạnh thì theo ta nên đặt tên là “Nghịch Thiên Cải Mệnh Thần Công”.

Bạn đang đọc bài Các cao nhân xin hãy chỉ giáo tạo bởi katana1332003 trong Trảm Phong Đường.