Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Bàn luận về bộ linh chu

Anh2006
Luyện Khí Tầng Bốn (8%)

Các đạo hữu cho mình xin cảm nghĩ sau khi đọc xong bộ linh chu

tạo bởi
08 Tháng sáu
mới trả lời
08 Tháng sáu
2
trả lời
31
xem
1
thành viên
_Nghịch_Thiên_
_Nghịch_Thiên_
Thành Chủ _ Nghịch Thiên Thành
VIP 2
Hóa Thần Sơ Kỳ (42%)

Hay , đáng để đọc

_Nghịch_Thiên_
_Nghịch_Thiên_
Thành Chủ _ Nghịch Thiên Thành
VIP 2
Hóa Thần Sơ Kỳ (42%)

Đh đã đọc linh chu thì đọc luôn thần ma thiên tôn đi

Bạn đang đọc bài Bàn luận về bộ linh chu tạo bởi Anh2006 trong Bàn Luận Truyện.