Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Ai biết chỉ giúp với

TuLa95
Phàm Nhân (25%)

Mn cho hỏi truyện Nhân giang băng khí đọc bản dịch full ở web nào có,kiếm mãi hông ra,,,toàn convert thâu 🙁

tạo bởi
24 Tháng 1.
mới trả lời
24 Tháng 1.
2
trả lời
44
xem
2
thành viên
YÊULONGCỔĐẾ
YÊULONGCỔĐẾ
VIP 2
Luyện Khí Tầng Mười (41%)
Chưởng Môn ĐỒ THẦN CÁC

Đh tìm google xem. Còn ko có chắc chưa ai dịch

nvm1997
nvm1997
➻❥რﻨภђ❤Ƈմﻪ❤Ƈմﻪ✿
VIP 3
Luyện Hư Hậu Kỳ (1%)
Tông Chủ Giang Tả Minh

Đh tìm google xem. Còn ko có chắc chưa ai dịch

Bạn đang đọc bài Ai biết chỉ giúp với tạo bởi TuLa95 trong Bàn Luận Truyện.