Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Dịch hay chém gió, đó là cả một vấn đề

MyNhungVo
VIP 2
Kết Đan Hậu Kỳ (368%)
Trưởng Lão Thích Dịch Truyện

看到邹阅锦略显痛苦的神情, 他没有丝毫同情, 冷漠道: "朱门酒肉臭路有冻死骨! 生在豪门最是这样, 适者生存成王败寇! 没有人会在意过程如何, 看重的只会是最终结果!"

"朱门酒肉臭路有冻死骨" =

Có xương động mạch trong việc lấy đơn đặt hàng (Từ điển Papago)

Có xương đông lạnh trên đường làm ra thịt và rượu của người anh (Từ điển Baidu)

Rượu vang chu môn đường thịt thối có xương chết cóng (Từ điển Youdao)

Chu cửa rượu thịt đường đã đông lạnh xương (Từ điển Yandex)

Những con đường bốc mùi rượu có xương đông lạnh (Từ điển Microsoft)

Trong khi rượu vang phong phú và thịt có mùi đường với đông lạnh (Từ điển Google Translate)

Cửa son rượu thịt xú lộ có đông chết cốt (Wiki Dịch)

Cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết (Tàng thư Viện - Quick Translator Online)

tạo bởi
25 Tháng 12.
mới trả lời
25 Tháng 12.
4
trả lời
131
xem
4
thành viên
Uyên_Nhi1211
Uyên_Nhi1211
VIP 1
Trúc Cơ Sơ Kỳ (33%)
✰๖ۣۜƬυүếȶ Ƭأϰɦ ☪υϰɠ۶

Sao mụi vào google nó lại ra : Xương chết đông lạnh trong rượu Zhum

mailan10xml
mailan10xml
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (106%)

câu gốc của nó là: Chu môn tửu nhục xú Lộ hữu đống tử cốt Vinh khô chỉ xích dị Trù trướng nan tái thuật dịch: Cửa son rượu thịt ôi Ngoài đường đầy xác chết Sướng khổ cách gang tấc Quặn lòng không nói được)

nvm1997
nvm1997
Thì Ra Ta Là Cao Nhân Tuyệt Thế!
VIP 3
Luyện Hư Trung Kỳ (79%)
Tông Chủ Giang Tả Minh

dịch từ cv đã loạn. Có raw đi tra nghĩa xong lại càng loạn hơn

BachLinh.LN
BachLinh.LN
VIP 1
Luyện Khí Tầng Mười (35%)

Cvt loạn mà giờ đi tra từ điển nữa thì...brain out nhé!

Bạn đang đọc bài Dịch hay chém gió, đó là cả một vấn đề tạo bởi MyNhungVo trong Dịch Truyện.