Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Cầu truyện thần thú tu tiên

kingdra2
Luyện Khí Tầng Hai (23%)

Truyện main trọng sinh hoẵ xuyên không làm linh thú tu luyện

tạo bởi
29 Tháng 10.
mới trả lời
29 Tháng 10.
1
trả lời
65
xem
1
thành viên
tiểumộc
tiểumộc
Trúc Cơ Sơ Kỳ (85%)

vạn yêu chi tổ nha đạo hữu

Bạn đang đọc bài Cầu truyện thần thú tu tiên tạo bởi kingdra2 trong Bàn Luận Truyện.