Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

cần các đạo hữu giúp về các cảnh giới trong truyện!

Anhchangdeptraix1
Trúc Cơ Trung Kỳ (43%)

chuyện là ta định viết một truyện với thế giới rộng lớn! Nhưng ta lại không quá rành về các cảnh giới! Mong các đạo hữu hãy giúp ta và cho ta thêm ý tưởng và tên của các cảnh giới!

Ta viết truyện huyền ảo! Có thể sẽ viết đến 3 thế giới! Các đạo hữu có thể gợi ý cho ta về cảnh giới từ thấp tới cao được hay không?

Đa tạ nhìu!

tạo bởi
23 Tháng 12.
46
xem