Back

Nhật Ký Thay Đổi

TruyenYY
v0.0.0 15:22 26/06/2018

Nhiều thay đổi về giao diện cải thiện trải nghiệm người dùng

Thêm chức đăng Download Truyện Offline

Cho phép người dùng Mua Premium bằng Tử Linh Thạch hoặc Apple Pay

Cho phép chia sẻ truyện từ bằng QR Code

Người dùng có thể tùy chỉnh trang Đọc truyện nhiều hơn

v0.0.0 12:00 22/05/2018

- Sửa lỗi không hiển thị biểu tượng VIP trong chương VIP

- Thêm icon cho danh sách thể loại

- Tắt chức năng tự đánh dấu khi đọc truyện từ Thông Báo

v0.0.0 06:00 08/05/2018

- Thêm chức năng Chia sẻ qua Facebook và Sao chép liên kết trong màn hình Chi tiết truyện

- Điều chỉnh lại thao tác trong màn hình Chi tiết chương:

  + Cải thiện thao tác chạm trên iOS

  + Thao tác vuốt lên sẽ không còn làm hiển thị Thanh điều khiển

  + Thanh điều khiển sẽ hiện ra khi cuộn tới cuối chương hoặc đầu chương

v0.0.0 10:11 28/04/2018

- Thay đổi giao diện đăng ký, người dùng cần phải nhập capcha khi đăng kí

- Thay đổi giao diện khởi động trên IOS

v0.0.0 08:58 26/03/2018

Thay đổi hình nền khởi động