Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bộ Sưu Tập Truyện Hay Mới Đăng

Truyện Tiện Hiệp

Kho truyện tiên hiệp của Vong Tình

Truyện tán tu

Tiêp hiệp nhiều rồồi xơi truyện thể loại mới lạ

Bộ sưu tập truyện Võng Du mới lạ

2 truyện võng du có mô típ mới, khác xa các truyện võng du trước đây.

Truyện sắc hiệp

Tên như ý nghĩa, hôm nay tạo hạ sẽ giới thiệu cho các đạo hữu 1 số bộ sắc hịp( Sắc trong mỹ sắc c...

Chuyển thế trọng sinh

Bộ sưu tập truyện main trọng sinh sống lại.
daka00 ·

Truyện Tu Chân, Tu Tiên, Dị Giới Đã Đọc Năm 2014

Mấy truyện này được đánh khá cao và được nhiều đạo hữu chia sẻ.
admin ·

Long Ngạo Thiên

Những bộ truyện mà ta đang cập nhật và xem ...

Đấu trí, đấu sức!

Bộ sưu tập bao gồm các bộ truyện có main sử dụng trí tuệ, mưu tính thiên hạ, nhưng không mất đi ...