Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Bộ Sưu Tập Truyện Hay Mới Đăng

12 nữ thần

Không có gì để nói...ok

Tuyển Tập Truyện Rừng Mưa

Tuyển tập truyện của các tác giả tại rừng mưa.
daka00 ·

Truyện Tiện Hiệp

Kho truyện tiên hiệp của Vong Tình

Truyện tán tu

Tiêp hiệp nhiều rồồi xơi truyện thể loại mới lạ

Bộ sưu tập truyện Võng Du mới lạ

2 truyện võng du có mô típ mới, khác xa các truyện võng du trước đây.

Truyện sắc hiệp

Tên như ý nghĩa, hôm nay tạo hạ sẽ giới thiệu cho các đạo hữu 1 số bộ sắc hịp( Sắc trong mỹ sắc c...

Chuyển thế trọng sinh

Bộ sưu tập truyện main trọng sinh sống lại.
daka00 ·