Nhật Ký Hoạt Động Của xyzyzyzx

Nhật Ký Hoạt Động Của xyzyzyzx
trả lời diễn đàn Cầu truyện main xây thế lực
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện hay tặng lt
+10
trả lời diễn đàn Cầu công pháp
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện hay tặng lt
+10
trả lời diễn đàn Tuyển truyện
+10
bình luận diễn đàn vĩnh hằng quốc độ
+5
bình luận diễn đàn vĩnh hằng quốc độ
+5
trả lời diễn đàn vĩnh hằng quốc độ
+10
trả lời diễn đàn vĩnh hằng quốc độ
+10
viết bài diễn đàn vĩnh hằng quốc độ
+15
bình truyện Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố
+5
bình truyện Tôi Thăng Cấp Một Mình (Dịch)
+5
bình truyện Tôi Thăng Cấp Một Mình (Dịch)
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới
bình luận diễn đàn Ngươi đến với TruyenYY như thế nào?
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện 12 Nữ Thần
chỉnh sửa hồ sơ