Những Truyện Đã Đọc Của vozer1501

vozer1501 đã đọc 20 truyện.
Thiên Vu
Tinh Thần Biến
Thần Ma Thiên Tôn
Phong Lưu Pháp Sư
Linh Vũ Thiên Hạ
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Quyền Thần
Nạp Thiếp Ký
Đô Thị Tà Tu
Quốc Sắc Sinh Kiêu
Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
Trọng Sinh Truy Mỹ Ký
Dị Thế Ma Hoàng
Toàn Chức Dị Năng
Sủng Mị
Dị Thế Tà Quân
Dược Thần
Ma Thú Lãnh Chúa
Đan Vũ Càn Khôn