Nhật Ký Hoạt Động Của vozer1501

Nhật Ký Hoạt Động Của vozer1501
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
đăng bán vật phẩm Mặt Nạ Đạo Tặc giá 10 LT
tu luyện bằng LT: 300XP
bình luận diễn đàn Góc nhảm nhí
+5
viết bài diễn đàn Góc nhảm nhí
+15
đăng bán vật phẩm Mặt Nạ Đạo Tặc giá 4 LT
trả lời diễn đàn Hỏi về link gốc truyện
+10
viết bài diễn đàn Hỏi về link gốc truyện
+15
bình luận diễn đàn Tập dịch truyện, và một số câu hỏi.
+5
gửi bình luận trong trạng thái của vozer1501
trả lời diễn đàn xin truyện
+10
viết bài diễn đàn xin truyện
+15
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ