Nhật Ký Hoạt Động Của trongvip28011996

Nhật Ký Hoạt Động Của trongvip28011996
tu luyện bằng LT: 1800XP
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình luận diễn đàn Tìm truyện Phật hoặc Đạo
+5
viết bài diễn đàn Tìm truyện Phật hoặc Đạo
+15
tu luyện bằng LT: 1200XP
tu luyện bằng LT: 300XP
trả lời diễn đàn Xin truyện tam quốc
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện tiên hiệp
+10
tu luyện bằng LT: 1500XP
tu luyện bằng LT: 1200XP
viết bài diễn đàn Tìm truyện lịch sử quan trường
+15
trả lời diễn đàn Chỉ Một Bài Thơ Tặng 25lt Và VP Đi Kèm
+10
bình truyện Ta 3000 Năm Luyện Khí
+5
bình truyện Đạo Quân (Dịch - Hoàn)
+5
tu luyện bằng LT: 2700XP
tu luyện bằng LT: 1500XP
đăng bán vật phẩm Mặt Nạ Đạo Tặc giá 3 LT
chỉnh sửa hồ sơ