Những Truyện Dịch Bởi tieukim00

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi tieukim00

Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)


Một đời đan đế bị đại sư huynh hãm hại. Từ nay, trên đời thiếu một thiên tài Thanh Vân Tử, nhi...

Chương 681 -

Đại Vương Tha Mạng (Dịch)


Nếu như đã chán chém chém giết giết, thì đây là b...

Chương 167 -

Truyện chất lượng cao

Bạch Bào Tổng Quản (Dịch)


Trong thế giới tôn sùng võ học này, hầu như mọi người đều luyện võ từ nhỏ Từ tám đến mười tám tu...

Chương 948 -