Những Truyện Sáng Tác Bởi thieugiahacam00

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của thieugiahacam00

Cực Phẩm Chí Tôn

thieugiahacam00 Sáng tác

Bị người mình yêu đẩy vào chỗ chết ! Mồ côi từ nhỏ, sống thiếu tình thân ! Là một người bình th...

Chương 1 -

Vũ Thần Mạt Thế

thieugiahacam00 Sáng tác

Hạo Thiên là một thiếu niên bình thường ,cũng như bao người khác ,lúc đang học cùng những người b...

Chương 3 -