Những Truyện Dịch Bởi thieugiahacam00

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi thieugiahacam00

Thôn Phệ Cuồng Đế ( Dịch Free )


Thanh nên Trái Đất tên là Mạc Thiên, mang trong mình tuyệt thế Tinh Hồn Bị một vị Đại Thế Giới...

Chương 33 -