Những Truyện Đã Đọc Của thekingdead1

thekingdead1 đã đọc 3 truyện.
Yêu Thần Ký
Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ
Vĩnh Hằng Quốc Độ