Nhật Ký Hoạt Động Của thekingdead1

Nhật Ký Hoạt Động Của thekingdead1
trả lời diễn đàn Tìm truyện xuyên qua vũ luyện điên phong
+10
bình truyện Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
+5
bình truyện Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
+5
bình truyện Sự Trỗi Dậy Của Đế Chế Đại Việt
+5
bình truyện Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Đế
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Đế
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Ngược Về Thời Tây Sơn.
bình truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
+5
trả lời diễn đàn Cầu truyện lập phái hoặc quân sự
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Long ma
gửi cảm xúc Chiến Thắng trong truyện Xuyên Việt Ta Là Tay Sai Triều Đình
trả lời diễn đàn Cầu truyện lập phái hoặc quân sự
+10
bình truyện Isekai Tai Dau Pha
+5
bình truyện Isekai Tai Dau Pha
+5
bình truyện Nam Việt Đại Đế Quốc
+5
ủng hộ 1000 TLT trong Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
bình truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
+5
bình truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
+5
bình truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
bình truyện Xuyên không thành Kazekage đệ tam!
+5
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Xuyên không thành Kazekage đệ tam!
bình truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
+5
bình truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
+5
bình truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
+5
bình truyện Trịnh Nguyễn Tranh Hùng
+5
bình truyện Đế Chế Đông Lào
+5
bình truyện Đế Chế Đông Lào
+5
bình truyện Đế Chế Đông Lào
+5
đẩy 7 KP trong Kỷ Nguyên Chỉ Có Ta Hủy Diệt
bình truyện Kỷ Nguyên Chỉ Có Ta Hủy Diệt
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Kỷ Nguyên Chỉ Có Ta Hủy Diệt
bình truyện Kỷ Nguyên Chỉ Có Ta Hủy Diệt
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Xích Quỷ Quật Khởi
gửi cảm xúc Thích trong truyện Thần Chiến Triều Trần
gửi cảm xúc Thích trong truyện Đế Chế Đông Lào
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
bình truyện Đế Chế Đông Lào
+5
bình luận diễn đàn Cầu công pháp ma đạo
+5