Những Bình Luận Bởi tatumađạo

Bình Luận Mới Nhất Của tatumađạo
Tối Cường Vai Chính Hệ Thống
Tà Vương Truy Thê (Dịch)
Đỉnh Phong Chí Tôn
Phong Lưu Thánh Vương
[Đam Mỹ] Mang Không Gian Đi Làm Nông
Xuyên Không Đến Đấu Khí Đại Lục
Xuyên Không Đến Đấu Khí Đại Lục
Sương Sương Hệ Thống Từ Đấu La Bắt Đầu
Học sinh bá đạo
Sabata Saga Other Sides
Luyện Vũ Tu Thần
Hệ Thống Giả Mạo Trang Bức Trị
Học sinh bá đạo
Tiên Đế Trẻ Trâu
Yêu Nữ Dụ Tăng ( Bản Dịch )
Tiên Đế Trẻ Trâu
Sổ Ước Luân Hồi (18+)
Sổ Ước Luân Hồi (18+)
Tiên Đế Trẻ Trâu
Băng Hỏa Chí Tôn