Những Truyện Đã Đọc Của se7en061

se7en061 đã đọc 2 truyện.
Cơ Giáp Buôn Bán Thương
Tuyệt Thế Vũ Thần