Nhật Ký Hoạt Động Của se7en061

Nhật Ký Hoạt Động Của se7en061
đẩy 70 KP trong Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng (Dịch)
bình truyện Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)
+5
bình truyện Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể (Bản Dịch)
+5
ủng hộ 15000 TLT trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
ủng hộ 696 TLT trong Tu Chân Tứ Vạn Niên (Dịch)
bình truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
+5
bình truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
+5
ủng hộ 8420 TLT trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
ủng hộ 21696 TLT trong Tu La Đế Tôn (Dịch)
ủng hộ 6969 TLT trong Vạn Cổ Đệ Nhất Thần (dịch)
ủng hộ 16969 TLT trong Kiếm Tôn (Dịch)
đẩy 88 KP trong Kiếm Tôn (Dịch)
ủng hộ 25000 TLT trong Kiếm Tôn (Dịch)
bình truyện Kiếm Tôn (Dịch)
+5
ủng hộ 25000 TLT trong Kiếm Tôn (Dịch)
đẩy 169 KP trong Kiếm Tôn (Dịch)
ủng hộ 2400 TLT trong Ngạo Thế Đan Thần (Dịch)
ủng hộ 12420 TLT trong Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
đẩy 7 KP trong Kiếm Tôn (Dịch)
ủng hộ 12666 TLT trong Kiếm Tôn (Dịch)
bình truyện Kiếm Tôn (Dịch)
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Kiếm Tôn (Dịch)
đẩy 169 KP trong Kiếm Tôn (Dịch)
đẩy 269 KP trong Kiếm Tôn (Dịch)
đẩy 169 KP trong Kiếm Tôn (Dịch)
đẩy 69 KP trong Siêu Thần Yêu Nghiệt (Dịch)
bình truyện Thần Y Thích Giết Chóc ( FULL Dịch)
+5
gửi cảm xúc Chóng Mặt trong truyện Thần Y Thích Giết Chóc ( FULL Dịch)
đẩy 69 KP trong Kiếm Tôn (Dịch)
đề cử mới truyện Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
+10
đẩy 110 KP trong Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
gửi cảm xúc Chóng Mặt trong truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
bình truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+5
bình truyện Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
+5
ủng hộ 69 TLT trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
đẩy 45 KP trong Cổ Chân Nhân (Bản Dịch)
đẩy 35 KP trong Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
đẩy 34 KP trong Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
đẩy 37 KP trong Vũ Trụ Đại Phản Phái
đổi tên danh dự thành Hạt Thần