Những Bình Luận Bởi se7en061

Bình Luận Mới Nhất Của se7en061
Quốc Vương Vạn Tuế (Dịch)
Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể (Dịch-Hoàn)
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Nhất Kiếm Độc Tôn (FREE)
Nhất Kiếm Độc Tôn (FREE)
Thần Y Thích Giết Chóc ( FULL Dịch)
Cổ Chân Nhân (Dịch - VIP)
Hai Năm Thanh Xuân :))
Siêu Cấp Gen (Hoàn Thành)
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)