Những Truyện Dịch Bởi rongcama96

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi rongcama96

Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)


Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất! Tiên đế sa cơ , từng bước một trọng sinh và tu luyện lại. ...

Hoàn thành

Truyện chất lượng cao

Thiên Hạ Đệ Cửu


Chào mừng các bạn đón đọc truyện do nhóm dịch ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜChi ๖ۣۜĐịa Trong vũ trụ vô tận có...

Chương 156 -

Thương Khung Bảng


Chào mừng các bạn đón đọc truyện do nhóm dịch ๖ۣۜTà ๖ۣۜTu ๖ۣۜC...

Chương 153 -

Truyện chất lượng cao