Nhật Ký Hoạt Động Của quoctvt157953

Nhật Ký Hoạt Động Của quoctvt157953
bình truyện Ta Là Một Thanh Ma Kiếm (Dịch)
+5
bình truyện Chí Tôn Thần Ma
+5
bình truyện Xuyên Không Level 999
+5
bình truyện Tu La Đan Thần
+5
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Xuyên Không Level 999
bình truyện Trái Chakra Tại Dị Giới
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ta Có Thể Nhìn Thấy Điểm Kinh Nghiệm
bình truyện Giấc Mộng Tiên Ma
+5
trả lời diễn đàn Bị phế tu vi
+10
gửi cảm xúc Blehh trong truyện Giấc Mộng Tiên Ma
gửi cảm xúc Haha trong truyện Địa Ngục Quân Chủ: Ta Từ Thâm Uyên Đến
bình truyện Chí Tôn Ma Đầu
+5
bình truyện Chư Thần Du Hí
+5
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới
gửi cảm xúc Haha trong truyện Huyền Huyễn: Võ Hồn Của Ta Là Aurelion Sol
bình truyện Hỏa Ảnh Thần Thụ Chi Quả Tại Dị Giới
+5
gửi cảm xúc Haha trong truyện Tu La Đan Thần
trả lời diễn đàn Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào (FREE)
+10
bình luận diễn đàn Tìm truyện dị năng
+5
viết bài diễn đàn Tìm truyện dị năng
+15
viết bài diễn đàn Tìm truyện dị năng
+15
gửi cảm xúc Haha trong truyện Khủng Bố Tu Tiên Thế Giới
gửi cảm xúc Blehh trong truyện Phong Lưu Chân Tiên
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Ta Không Phải Là NPC
trả lời diễn đàn Lần đầu mới nhận được linh thạch
+10
bình luận diễn đàn Cầu truyện main bá
+5
trả lời diễn đàn Đại bạo 50 chương nhân Quốc Khánh
+10
trả lời diễn đàn Tìm ttruyện đồ thị thêm tý sắc hehe
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ta Bị Zombie Cắn
trả lời diễn đàn Các vị đh cho ta hỏi, THIÊN ĐẠO là thằng nào vậy.
+10
viết bài diễn đàn Mất bao lâu để tới trúc cơ và cao hơn
+15
viết bài diễn đàn Mất bao lâu để tới trúc cơ và cao hơn
+15
trả lời diễn đàn Tăng cấp
+10
trả lời diễn đàn Truyện dịch free
+10
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Kiếm Tôn (Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tuyệt Thế Phàm Nhân
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tam Công La Mật Quyền
gửi cảm xúc Haha trong truyện Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh (dịch)
viết bài diễn đàn Bị phế tu vi
+15
viết bài diễn đàn Bị phế tu vi
+15