Nhật Ký Hoạt Động Của pdthong97

Nhật Ký Hoạt Động Của pdthong97
ủng hộ 5 TLT trong Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú (Bản Dịch)
tu luyện bằng LT: 5700XP
tu luyện bằng LT: 600XP
đẩy 1 KP trong Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú (Bản Dịch)
trả lời diễn đàn [Event]--- Ngày 22/2/2020
+10
trả lời diễn đàn Event cao cấp tặng mỗi người 1 vật phẩm trị giá vài trăm LT
+10
bình truyện Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)
+5
tu luyện bằng LT: 3000XP
bình truyện 365 Ngày Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Bản dịch)
+5
tu luyện bằng LT: 3000XP
tu luyện bằng LT: 4800XP
trả lời diễn đàn Movie [Toàn Chức Cao Thủ]
+10
trả lời diễn đàn Cần lt
+10
trả lời diễn đàn Chợ đen
+10
trả lời diễn đàn Độ Kiếp thất bại
+10
bình truyện Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn thiên đạo chặn đường của ta
+10
trả lời diễn đàn Có cách nào đổi lt ra tlt hay ngược lại không các đh
+10
trả lời diễn đàn [TẠ LỖI] GIẢM 30% Tận Thế Biên Giới
+10
trả lời diễn đàn Vượt qua thiên kiếp a
+10
trả lời diễn đàn Tấn Cấp Nguyên Anh
+10
trả lời diễn đàn [CODEFREE] Tu La Đế Tôn và Trường Ninh Đế Quân
+10
chỉnh sửa hồ sơ
bình truyện Trường Ninh Đế Quân (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Vật phẩm rơi
+10
trả lời diễn đàn Mạng lag
+10
xóa bình luận diễn đàn Mạng lag
bình luận diễn đàn Mạng lag
+5
bình luận diễn đàn Tìm tông môn để ẩn náu
+5
trả lời diễn đàn Tìm tông môn để ẩn náu
+10
trả lời diễn đàn Thắc mắc về việc chôm truyện :v
+10
trả lời diễn đàn làm thế nào để nhận linh thạch
+10
trả lời diễn đàn [Code giảm giá] Nhân dịp truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông được top 4 Kim Thánh Bảng tháng 5!
+10
trả lời diễn đàn [TTBG] Mã Giảm 50% Trong Ngày
+10
trả lời diễn đàn Lão tử cuối cùng cũng kết đan!!!
+10
trả lời diễn đàn loạn rồi loạn hết rồi
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện cày game .
+10
bình truyện Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Sắp độ kiếp lần 2, các dh chức phúc cho ta a🤗🤗😊😊😊
+10
trả lời diễn đàn [Thông báo] Event Đẩy Kim Phiếu Nhận Thưởng — VVTD
+10