Nhật Ký Hoạt Động Của ngvanduy031195

Nhật Ký Hoạt Động Của ngvanduy031195
bình truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
+5
bình truyện Mạt Thế Tu Tiên Cao Thủ
+5
bình truyện Mạt Thế Tu Tiên Cao Thủ
+5
bình truyện Âm Dương Quỷ Trù
+5
bình truyện Nhân Gian Băng Khí
+5
bình truyện Nhân Gian Băng Khí
+5
xóa bình truyện Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại
bình truyện Ta Xuyên Qua Thời Không Điện Thoại
+5
bình truyện Tử Vong Đoàn Tàu
+5
bình truyện Mạt Thế: Ta Lựa Chọn Làm Một Cái Ác Nhân
+5
bình truyện Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi
+5
bình truyện Mạt Thế Dưỡng Thi Nhân
+5
bình truyện Mạt Thế Chi Thôn Phệ Quật Khởi
+5
bình truyện Mạt Nhật Chi Vô Hạn Đoái Hoán
+5
bình truyện Ta, Ở Vào Địa Ngục
+5
bình truyện Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống
+5
bình truyện Mạt Thế Nguy Thành
+5
bình truyện Mạt Thế Nguy Thành
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Địa Cầu Tối Cường Sinh Vật
trả lời diễn đàn Sắc hiệp hay cho ai cần
+10
viết bài diễn đàn cầu 1 bộ truyện
+15
độ kiếp thành công Kết Đan Sơ Kỳ
bình truyện Đô Thị Chi Vô Hạn Tiền Tài
+5
bình truyện Điên Cuồng Thần Hào Chơi Khoa Kỹ
+5
bình truyện Hệ Thống Sinh Tồn (Bản Dịch Free)
+5
bình truyện Hương Dã Lưu Manh
+5
bình truyện Sắc Hữu Bá Tam Quốc
+5
tu luyện bằng LT: 900XP
tu luyện bằng LT: 1500XP
bình truyện Hệ thống tại Yêu Thần Ký
+5
bình truyện Hệ Thống Tân Thời Đại
+5
bình truyện Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm
+5
bình truyện Tiên Nữ Rút Thưởng Hệ Thống
+5
bình truyện Tuyệt Thế Nông Dân
+5
độ kiếp thất bại Trúc Cơ Hậu Kỳ
tu luyện bằng LT: 900XP
bình truyện Tận Thế? Ta Không Sợ Vì Có Hệ Thống
+5
bình truyện Ta Ở Mạt Thế Nhặt Hòm Thính
+5
tu luyện bằng LT: 900XP
tu luyện bằng LT: 1500XP