Nhật Ký Hoạt Động Của mktlove

Nhật Ký Hoạt Động Của mktlove
tu luyện bằng LT: 20100XP
trả lời diễn đàn Muốn biết cảm nhận của các bạn Nam khi đọc Ngôn Tình!
+10
trả lời diễn đàn Xin review của các tiền bối về truyện đế bá
+10
đẩy 230 KP trong Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang (FREE dịch)
đẩy 61 KP trong Nhất Kiếm Độc Tôn (FREE)
viết bài diễn đàn tìm công pháp môn phái
+15
viết bài diễn đàn tìm công pháp môn phái
+15
đẩy 60 KP trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (FREE)
trả lời diễn đàn Hướng dẫn cho người mới về EXP và LINH THẠCH!
+20
trả lời diễn đàn Góp ý giành cho thương y quán
+20
trả lời diễn đàn Yêu Thú
+20
trả lời diễn đàn Event cao cấp tặng mỗi người 1 vật phẩm trị giá vài trăm LT
+20
viết bài diễn đàn cầu công pháp
+25
trả lời diễn đàn Mua premium mà ko có lt
+20
trả lời diễn đàn THỜI TIẾT NHƯ THẾ NÀY LIỆU CÓ NÊN ĐỘ KIẾP KHÔNG NHỈ
+20
độ kiếp thành công Kết Đan Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 2400XP
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
tu luyện bằng LT: 4500XP
tu luyện bằng LT: 1500XP
tu luyện bằng LT: 3000XP
bình truyện Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Siêu Event kỳ ngộ trực tiếp lên Hóa Thần
+10
tu luyện bằng LT: 2400XP
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
đăng bán vật phẩm Danh Hiệu Phù (Nguyệt) giá 2 LT
theo sau Huy2003
ủng hộ 3000 TLT trong Đạo Quân (Dịch - Hoàn)
trả lời diễn đàn Tìm truyện main năng lực tính toán
+20
bình luận diễn đàn YY liệu có chết?
+5
trả lời diễn đàn YY liệu có chết?
+10
trả lời diễn đàn YY liệu có chết?
+10