Nhật Ký Hoạt Động Của minhmap1088

Nhật Ký Hoạt Động Của minhmap1088
viết bài diễn đàn Đề cử truyện hay
+25
bình truyện Tào Tặc
+5
bình luận diễn đàn Tìm truyện sắc hiệp nặng
+10
bình truyện Phong Lưu Tam Quốc
+5
bình truyện Phong Lưu Tam Quốc
+5
bình truyện Tam Quốc Chi Chí Tôn Bá Chủ
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Nguyên Khí Thiếu Niên
viết bài diễn đàn Cần hỏi về tên Tiếng Anh
+25
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 190 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 350 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 350 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 70 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 350 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 350 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 350 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 175 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 350 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 350 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 70 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 70 LT
đăng bán vật phẩm Hộp Thiên Giới giá 35 LT
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện sắc gấp
+20
trả lời diễn đàn Tìm truyện main trọng sinh về địa cầu
+20
bình luận diễn đàn Phỏng Vấn Chuyên Gia
+10
bình luận diễn đàn Phỏng Vấn Chuyên Gia
+10
bình luận diễn đàn Phỏng Vấn Chuyên Gia
+10
viết bài diễn đàn Lý Luận Nguồn Gốc Sinh Ra Xá Lợi Tử Của Các Nhà Sư
+25
viết bài diễn đàn Phòng Vấn Chuyên Gia
+25
viết bài diễn đàn Chuyện giữa cha và con
+25
tu luyện bằng LT: 30000XP
tu luyện bằng LT: 30000XP
tu luyện bằng LT: 30000XP
tu luyện bằng LT: 30000XP
tu luyện bằng LT: 30000XP
tu luyện bằng LT: 30000XP
tu luyện bằng LT: 30000XP
xóa trả lời diễn đàn Event nhỏ thả thính tìm đạo lữ
trả lời diễn đàn Event nhỏ thả thính tìm đạo lữ
+20
đổi tên danh dự thành ꧁༺๖ۣۜMIПΉ๖ۣۜMẬ๖ۣۜP༻꧂
độ kiếp thành công Hợp Thể Sơ Kỳ