Những Truyện Sáng Tác Bởi luanrein

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của luanrein

Đấu La Đại Lục Chi Hồi Vong Cốt

luanrein Sáng tác

Ta  chẳng là gì cho đến khi gặp người, ta muốn ở bên người đời đời kiếp kiếp, ta sẽ vì người mà c...

Chương 5 -

Đạo Ly - Việt Yên Nguyên Quốc

luanrein Sáng tác

Ba người thần bí lên núi bắt Yêu Thú, một người giả làm hái thuốc ngâm thơ, mang theo một đứa trẻ...

Chương 31 -