Nhật Ký Hoạt Động Của karachita

Nhật Ký Hoạt Động Của karachita
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hoa Đô Cường Thiếu
theo sau TaLàLãoThất
ủng hộ 32800 TLT trong Hệ thống chuyển vàng
ủng hộ 10000 TLT trong Xuyên Không Thành Ma Vương Tại Dị Giới
đồng ý với đề cử của kensuchi10 trong Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)
đồng ý với đề cử của HoaVôSắc trong Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)
đồng ý với đề cử của OZUKAMEN trong Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)
đồng ý với đề cử của thangit trong Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)
đề cử mới truyện Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)
+10
trả lời diễn đàn cuối cùng cũng luyện khí
+10
ủng hộ 5000 TLT trong Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)
ủng hộ 20000 TLT trong Cuộc Sống Sảng Khoái Của Thần Tính Nổi Tiếng Trên Mạng
ủng hộ 5000 TLT trong Cuộc Sống Sảng Khoái Của Thần Tính Nổi Tiếng Trên Mạng
ủng hộ 2000 TLT trong Công Tử Khùng Điên (Dịch Thiên Hệ Thống)
ủng hộ 20000 TLT trong Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)