Những Truyện Sáng Tác Bởi iamniceguy

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của iamniceguy

ở trong thời tận

iamniceguy Sáng tác

Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nhận ra thế giới bị vây khốn bởi zombie,truyện kể về một người trong thế g...

Chương 10 -