Những Truyện Đã Đọc Của hongson

hongson đã đọc 3 truyện.
Long Châu Chiến Trường
Đại Thần Tôn
Hắc Ám Huyết Thời Đại