Những Truyện Đã Đọc Của hoangquochoai

hoangquochoai đã đọc 5 truyện.
Thần Ma Thiên Tôn
Mời Hệ Thống Xếp Hàng
Xuyên Việt -Ỷ thiên đồ long kí
Thiếu Gia Phong Lưu
Tuyệt Thế Đường Môn (Dịch)