Nhật Ký Hoạt Động Của hoadx179

Nhật Ký Hoạt Động Của hoadx179
bình truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện (Dịch)
+5
đề cử mới truyện Đệ Nhất Danh Sách (Bản dịch)
+10
bình truyện Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
+5
đề cử mới truyện Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ
+10
đề cử mới truyện Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn (Dịch)
+10
đẩy 60 KP trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Bản Dịch)
đồng ý với đề cử của vldkmm trong Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống (Bản Dịch)
bình truyện Đào Hoa Sinh Tử Kiếp
+5
đề cử mới truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Bản Dịch)
+10
bình truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Bản Dịch)
+5
bình truyện Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh (Dịch)
+5
bình truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám (Dịch)
+5
bình truyện Ta Là Một Thanh Ma Kiếm (Dịch)
+5
bình truyện Ta Là Một Thanh Ma Kiếm (Dịch)
+5
đề cử mới truyện Ta Là Một Thanh Ma Kiếm (Dịch)
+10
đồng ý với đề cử của Teddyzombi trong Ta Bị Zombie Cắn (Bản dịch)
đề cử mới truyện Ta Bị Zombie Cắn (Bản dịch)
+10
bình truyện Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)
+5
đề cử mới truyện Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)
+10
bình truyện Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng (Dịch)
+5
bình truyện Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng (Dịch)
+5
bình truyện Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)
+5
bình truyện Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)
+5
đề cử mới truyện Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên (Bản Dịch)
+10
bình truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
+5
bình truyện Nhất Ngôn Thông Thiên ( Dịch )
+5
bình truyện Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
+5
bình truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)
+5
bình truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)
+5
xóa bình truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
bình truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+5
ủng hộ 2000 TLT trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
bình truyện Trụ Lâm (Dịch)
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)
xóa bình truyện Lạc Vào Thế Giới Võ Hiệp(Dịch)
bình truyện Tu Chân Liêu Thiên Quần (Dịch)
+5
bình truyện Lạc Vào Thế Giới Võ Hiệp(Dịch)
+5
bình truyện Đỉnh Phong Chí Tôn
+5
bình truyện Lạc Vào Thế Giới Võ Hiệp(Dịch)
+5
bình truyện Lạc Vào Thế Giới Võ Hiệp(Dịch)
+5