Những Đề Cử Bởi hoadx179

Đề Cử Mới Nhất Của hoadx179
Đệ Nhất Danh Sách (Bản dịch)
90
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ (Hoàn)
90
Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn (Dịch)
90
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Bản Dịch)
100
Ta Là Một Thanh Ma Kiếm (Dịch)
100
Ta Bị Zombie Cắn (Bản dịch)
21
Khủng Bố Sống Lại (Bản Dịch)
94
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên (Dịch-Hoàn)
96